Šetřete chytře

01.06.2012 | Radost stavět.cz

Jak ušetřit desítky či stovky tisíc? Jak se vyhnout rozčarování z dokončené realizace?

Dobře rozhodnout znamená zamyslet se v pravý čas ...

Stavební projekt mívá řadu úskalí, která se projevují až ve fázi realizace. Konzultací projektu předejdete zbytečným investicím a vícenákladům. V praxi se potkáváme se stále se opakující situací - stavba pokračuje a je třeba rozhodovat. V této situaci je pro Vás dobré mít někoho na své straně. Pro správná rozhodnutí je totiž dobré vědět, čím se máte řídit.

Můžeme Vám poradit například:

  • Kam se budou otevírat dveře
  • Kde udělat vývody vody, plynu, elektřiny, kam umístit světla
  • Jak připravit odtah digestoře
  • Zda a kde provést předěl podlahy, jak připravit kotvení pro schodiště
  • Posunout tuto příčku, zbourat, nebo nechat?
  • Jak členit okna jak situovat nábytek.
  • Jak barevně ladit interiér…

Váš projekt má potenciál, který lze odkrýt a naplnit. Někdy se stává, že magickým tahem (např. posunem příčky) se vyřeší problém, který ještě není vidět. A je běžné, že o zásadních rozhodnutích ovlivňujících, Váš budoucí každodenní život rozhodne řemeslník na stavbě, bez znalosti bližších souvislostí a Vašich skutečných zájmů s odůvodněním, že se to tak nějak obvykle dělá. Např. v kuchyni se nejen vaří a umývá, ale také připravuje, servíruje, ukládá, uklízí, spolupracuje, dívá se z okna, mluví s přáteli, objímá s partnerem... Potřebujete, aby někdo hájil vaše zájmy a my stojíme na Vaší straně. Vyplatí se věnovat chvíli času a vyhnout se tak nesmyslným investicím.

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

Nabízíme Vám odbornou konzultaci. Během krátkého (20 - 50 minut) rozhovoru nad projektem se podíváme, jak Váš život potkává s prostorem, který projekt vytváří. Upozorníme Vás na úskalí, která budou patrná na první pohled, promluvíme si o Vašich potřebách a o tom, co se dá v této fázi udělat pro smysluplnost Vaší investice. Může se stát, že se poté dohodneme na další spolupráci, třeba na návrhu interieru s vizualizacemi a jeho realizaci.

CO JE TŘEBA PŘIPRAVIT?

Pro konzultaci je dobré mít s sebou celý projekt (např.pro stavební povolení). Potřebné jsou především půdorysy, vhodné jsou pohledy, řez a situace (umístění stavby na pozemku). Ideální je mít s sebou i fotky prostředí, bydlení je totiž komplexní záležitost a je třeba k tomu i tak přistupovat. Jste-li v partnerství, přijďte raději oba.

KDE A KDY SE POTKÁME?

Stavební projekt obvykle konzultujeme na naší provozovně v Opavě, individuálně se lze také domluvit na místě stavby. Konzultace probíhají zpravidla v 11:00 a 17:00 v úterý a ve čtvrtek. Můžeme se také dohodnout termínu, který Vám bude lépe vyhovovat. Prosím rezervujte si náš čas alespoň týden dopředu, abychom se Vám mohli věnovat.

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

První základní konzultace je bezplatná. Pokud usoudíte, že díky našim návrhům získáte, můžeme na základě nabídky realizovat zakázku vycházející z Vašich potřeb.

Radost stavět! - Centrum pro bydlení a život